Catalogus en prijslijst

Beroepskeuze
360 graden competentietest
Deze test geeft snel en betrouwbaar weer wat iemand zijn sterkste competenties vindt en hoe anderen hem/haar op deze competenties beoordelen. Lees meer

Beroepskeuzetest
Deze breed inzetbare beroepskeuzetest voor hoger opgeleiden (mbo, hbo en wo) biedt een volledig beeld van iemands persoonlijkheid en het soort werk dat daar bij past. Lees meer

Beroepskeuzetest elementaire beroepen
Brede meting voor (ander) passend werk op het niveau lbo en sociale werkvoorziening. Lees meer

Beroepskeuzetest fundamentele beroepen
Speciaal voor jongeren en volwassenen met een lager opleidingsniveau van vmbo tot en met mbo-2 biedt deze test een breed richtinggevend advies. Lees meer

Carrièreankers (theorie Schein)
Bepaal snel welke carrièreankers jij het belangrijkst vindt. Lees meer

Competentietest
Deze test geeft snel en betrouwbaar weer wat iemand zijn sterkste competenties vindt. Lees meer

Groepsrollentest
Bepaal zeer snel en eenvoudig welke groepsrol het best bij jou past. Lees meer

Nederlandse werkwaardentest
Deze test geeft snel en betrouwbaar weer welke werkwaarden iemand echt belangrijk vindt. Lees meer

Beroepsspecifiek
Managementtest
Deze test geeft een heldere beschrijving van iemands managementstijl en een vergelijking met Nederlandse (top)managers op een schaal voor managementkenmerken. Lees meer

Marketing en sales potentieel test
Deze test geeft een heldere indicatie van iemands potentieel om een succesvolle marketing en sales professional te zijn. Lees meer

Cognitieve capaciteiten
Analogieën hoger niveau
Deze test geeft een snelle schatting van iemands capaciteit om analogieën op te lossen Lees meer

Analogieën middelbaar niveau
Deze test geeft een snelle schatting van iemands capaciteit om analogieën op te lossen Lees meer

Cijferreeks hoger niveau
Deze test geeft een snelle schatting van iemands capaciteit om logische cijferreeksen op te lossen Lees meer

Cijferreeks middelbaar niveau
Deze test geeft een snelle schatting van iemands capaciteit om logische cijferreeksen op te lossen Lees meer

Grammaticatoets HBO/WO
Bepaal snel en eenvoudig het niveau van beheersing van grammatica en spelling van de Nederlandse taal. Lees meer

IQ test
Deze IQ test geeft snel en betrouwbaar een echte IQ score ten opzichte van de NL beroepsbevolking. Lees meer

Woordenschattest HBO niveau
Bepaal snel en eenvoudig het inzicht in woordkennis van de Nederlandse taal op HBO niveau bij (jong) volwassenen. Lees meer

Woordenschattest MBO niveau
Bepaal snel en eenvoudig het inzicht in woordkennis van de Nederlandse taal op MBO niveau bij (jong) volwassenen. Lees meer

Woordenschattest VMBO niveau
Bepaal snel en eenvoudig het inzicht in woordkennis van de Nederlandse taal op VMBO niveau bij (jong) volwassenen. Lees meer

Persoonlijkheid
DISC Scan
Deze test geeft snel en betrouwbaar weer welke DISC factoren het meest en het minst op iemand van toepassing zijn. Lees meer

Enneagramtest
Deze test geeft snel en betrouwbaar weer welke enneagramtypen het meest en het minst op iemand van toepassing zijn. Lees meer

Jung persoonlijkheidstest
Deze test geeft snel en betrouwbaar weer welke van de 16 persoonlijkheidstypen van Jung op iemand van toepassing zijn. Lees meer

Kerntyperingtest
Deze test geeft snel en betrouwbaar een kernachtige profilering (persoonlijke SWOT) van iemands sterke kanten en valkuilen. Lees meer

Nederlandse persoonlijkheidstest
Deze test geeft snel en betrouwbaar een zeer uitgebreide persoonlijkheidsbepaling op de Big Five factoren en 30 onderliggende schalen. Lees meer

Persoonlijkheidstest
Deze test geeft snel en betrouwbaar een kernachtige profilering van iemands persoonlijkheid op basis van de best gevalideerde persoonlijkheidstheorie ter wereld (de Big Five). Lees meer

Werkstijltest
Deze test geeft snel en betrouwbaar een kernachtige profilering van iemands persoonlijkheid (op basis van de Big Five) en de daarbij horende werkstijl en passende werkomgevingen. Lees meer

Studiekeuze
Beroepentest voor studiekeuze
De speciale situatie van jongeren tijdens beroeps- en studiekeuze vraag om deze speciale test. Vooral het onderdeel met gedwongen keuze vragen weerspiegelt de werkelijkheid goed. Lees meer

Prestatiemotieventest voor studeren
Bepaal met deze test welke motieven voor de respondent belangrijk zijn om goed te presteren bij het volgen van een studie. Lees meer

Studiekeuzemotivatietest
Deze test maakt inzichtelijk welke motieven voor jou het belangrijkst zijn bij het maken van je studiekeuze en welke juist niet. Lees meer

Engelstalig

Onderstaande tests zijn ook in het Engels beschikbaar. De omschrijving op de pagina is in het Nederlands maar de test en het bijbehorende rapport zijn Engelstalig. Je vindt op de omschrijvingspagina ook een link naar het Engelstalige voorbeeldrapport.

Beroepskeuzetest (Career choice test)
Deze breed inzetbare beroepskeuzetest voor hoger opgeleiden (mbo, hbo en wo) biedt een volledig beeld van iemands persoonlijkheid en het soort werk dat daar bij past. Lees meer

Nederlandse persoonlijkheidstest (Dutch personality test)
Deze test geeft snel en betrouwbaar een zeer uitgebreide persoonlijkheidsbepaling op de Big Five factoren en 30 onderliggende schalen. Lees meer

Cijferreeks hoger niveau (Numerical reasoning higher level)
Deze test geeft een snelle schatting van iemands capaciteit om logische cijferreeksen op te lossen. Lees meer

Persoonlijkheidstest (Personality test)
Deze test geeft snel en betrouwbaar een kernachtige profilering van iemands persoonlijkheid op basis van de best gevalideerde persoonlijkheidstheorie ter wereld (de Big Five). Lees meer

Groepsrollentest (Team roles test)
Bepaal zeer snel en eenvoudig welke groepsrol het best bij jou past. Lees meer

Nederlandse werkwaardentest (Work values test)
Deze test geeft snel en betrouwbaar een kernachtige profilering van iemands persoonlijkheid (op basis van de Big Five) en de daarbij horende werkstijl en passende werkomgevingen. Lees meer